QY球友会

QY球友会生物
Investigation of the mechanism of tanshinone IIA to improve cognitive function via synaptic plasticity in epileptic rats
Chen Jia, Rui Zhang, Liming Wei, Jiao Xie, Suqin Zhou, Wen Yin, Xi Hua, Nan Xiao, Meile Ma, Haisheng Jiao
IF: 3.889
平台:Others
服务种类:Others
2022
Paclitaxel-resistant related lncRNA DBH-AS1 promotes the proliferation and invasion of esophageal cancer
Z.-X. Lin, L.-H. Zhu, J.-Y. Huang, Y.-Y. Huang, X. Lin
IF: 3.784
平台:Others
服务种类:Expression Microarray
2022
Claudin-6 enhances the malignant progression of gestational trophoblastic neoplasm by promoting proliferation and metastasis
Wu, Qibin, Peng, Meilian, Lv, Chengyu, Chen, Lihua, Mao, Xiaodan, Lin, Tianfu, Sun, Pengming, Wang, Yifeng
IF: 3.34
平台:Illumina Sequencing
服务种类:RNA Sequencing
2022
Unfavorable immunotherapy plus tyrosine kinase inhibition outcome of metastatic renal cell carcinoma after radical nephrectomy with increased ADAM9 expression
Xu, Xianglai, Wang, Ying, Chen, Zhaoyi, Zhu, Yanjun, Wang, Jiajun, Guo, Jianming
IF: 3.33
平台:Illumina Sequencing
服务种类:RNA Sequencing
2022
Human milk-derived extracellular vesicles alleviate high fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease in mice
Jiang, Xue, Wu, Yangyang, Zhong, Hong, Zhang, Xiaoxiao, Sun, Xingzhen, Liu, Li, Cui, Xianwei, Chi, Xia, Ji, Chenbo
IF: 2.742
平台:Illumina Sequencing
服务种类:RNA Sequencing
2022
Targeting uridine–cytidine kinase 2 induced cell cycle arrest through dual mechanism and could improve the immune response of hepatocellular carcinoma
Wu Dehai, Zhang Congyi, Liao Guanqun, Leng Kaiming, Dong Bowen, Yu Yang, Tai Huilin, Huang Lining, Luo Feng, Zhang Bin, Zhan Tiexiang, Hu Qiuhui, Tai Sheng
IF: 8.702
平台:Others
服务种类:RNA Sequencing
2022
Identification of WNT4 alternative splicing patterns and effects on proliferation of granulosa cells in goat
Peng Wang, Wentao Li, Ziyi Liu, Xiaoyun He, Qionghua Hong, Rong Lan, Yufang Liu, Mingxing Chu
IF: 8.025
平台:Others
服务种类:Others
2022
PKMYT1 inhibits lung adenocarcinoma progression by abrogating AKT1 activity
Wang, Shuang, Liu, Ximeng, Zhou, Ting, Li, Jinling, Lin, Ying, Zhou, Anni, Huang, Jiamin, Zhao, Jingjing, Cai, Junchao, Cai, Xiuyu, Huang, Yongbo, Li, Xu
IF: 7.051
平台:Illumina Sequencing
服务种类:RNA Sequencing
2022
Comparison and Investigation of Exosomes from Human Amniotic Fluid Stem Cells and Human Breast Milk in Alleviating Neonatal Necrotizing Enterocolitis
Hu, Xiaohan, Zhang, Rui, Liang, Hansi, An, Jingnan, Yang, Yuan, Huo, Jie, Chen, Zhenjiang, Quan, Wei, Jiang, Lu, Li, Cancan, Li, Jian, Li, Fang, Xu, Yunyun, Zhu, Xueping
IF: 6.692
平台:Illumina Sequencing
服务种类:RNA Sequencing
2022
Transgene Was Silenced in Hybrids between Transgenic Herbicide-Resistant Crops and Their Wild Relatives Utilizing Alien Chromosomes
Baohong Zhang, Zicheng Shao, Lei Huang, Yuchi Zhang, Sheng Qiang, Xiaoling Song
IF: 4.658
平台:Others
服务种类:Others
2022
热门推荐
单细胞抽核干货集锦 | 一文读懂单细胞核 RNA 测序优势

单细胞抽核干货集锦 | 一文读懂单细胞核 RNA 测序优势

服务科技创新,护航人类健康!www.whmkkj.cn

2024/03/14详情 >
中国慢性病前瞻性研究 |Olink 蛋白质组助力发现缺血性心脏病新药靶点

中国慢性病前瞻性研究 |Olink 蛋白质组助力发现缺血性心脏病新药靶点

服务科技创新,护航人类健康!www.whmkkj.cn

2024/02/29详情 >
QY球友会 QY千亿国际 QY千亿国际 QY千亿国际 QY千亿国际 QY千亿国际 QY千亿国际 QY千亿国际